หอพักหญิง ตามจังหวัด

หอพักหญิง ในภาคกลาง

หอพักหญิง ในภาคอีสาน

หอพักหญิง ในภาคเหนือ

หอพักหญิง ในภาคตะวันออก

หอพักหญิง ในภาคตะวันตก

หอพักหญิง ในใต้