หอพักชาย ตามจังหวัด

หอพักชาย ในภาคกลาง

หอพักชาย ในภาคอีสาน

หอพักชาย ในภาคเหนือ

หอพักชาย ในภาคตะวันออก

หอพักชาย ในภาคตะวันตก

หอพักชาย ในใต้