ห้องว่างซ. 5 กาญจนวนิช ตรงข้ามเทคนิค หญ (ทาวน์เฮ้าส์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ห้องว่าง
.